به نقل از آکاایران: کنسول بازی یک وسیله سرگرمی رایانه ای یا یک سیستم رایانه ای خاص است که برای نمایش تصاویر ویدیویی بازی ویدئویی بر روی یک وسیله نمایشگر مانند تلویزیون یا نمایشگر بکار می رود. واژه کنسول بازی برای تمایز دستگاهی که برای فقط انجام بازی خریداری می شود با رایانه شخصی که امکانات بیشتری دارد و دستگاه های بازی آرکید بکار می رود. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع بازی های کنسول را مشاهده کنید.

انواع بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

مدل بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

انواع بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

بازی کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

انواع بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

انواع بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

خرید بازی کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

مدل بازی های کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

بازی کنسول

بازی های کنسول,بازی های کنسول ps4,بازی های کنسول wii

بازی کنسول

گردآوری: بخش کامپیوتر آکاایران