به نقل از آکاایران: اکثر پرینترهای حرارتی صدور فیش با پورت های زیر در بازار موجود است که هنگاه خرید باید نوع پورت را انتخاب کنید. البته امکان تعویض پورت بعد از خرید هم وجود دارد. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع پرینترهای حرارتی و لیبل زن را مشاهده کنید.

انواع پرینتر لیبل زن

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

انواع پرینتر لیبل زن

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

پرینتر حرارتی

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

انواع پرینترهای حرارتی

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

پرینتر لیبل زن

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

پرینتر حرارتی

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

انواع پرینترهای حرارتی

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

انواع پرینتر لیبل زن

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

پرینتر حرارتی

 

پرینتر لیبل زن,چاپگر لیبل زن,پرینترهای لیبل زن

گردآوری: بخش کامپیوتر آکاایران