هکرها اطلاعات شخصی و پولی بسیاری از نهادها و سازمان های خدماتی، صنعتی و مالی را مورد هدف قرار می دهند .

با عمومی تر شدن استفاده از اینترنت و گسترش دنیای مجازی، شکل تازه ای از جرایم و خرابکاری ها به وجود آمد که بعد ها به نام جرایم اینترنتی شهرت پیدا کرد.

۲۵ سال پیش نخستین بدافزار اینترنتی متولد شد، کرم رایانه ای ˈموریسˈ ۶۰۰۰ رایانه را آلوده کرد. اما از آن زمان تاکنون میلیون ها رایانه در سراسر دنیا، به انواع بدافزارهای رایانه ای آلوده شده اند و این حملات اینترنتی، میلیاردها دلار خسارت به همراه داشته است .

پایگاه ˈمشبلˈ که مطالبی را در زمینه اینترنت و فناوری های جدید منتشر می کند این هفته در گزارشی خسارت بارترین بدافزارهای اینترنتی چند دهه گذشته را بررسی کرده است.

این پایگاه پنج بدافزار اینترنتی که بیشترین خسارت را تاکنون از خود به جای گذاشته اند، معرفی کرده است.

****بدافزار مای دووم 

ˈمای دوومˈ خسارت بارترین بدافزاری که از بدو تولد اینترنت تا کنون فعالیت داشته است. این کرم رایانه ای در سال ۲۰۰۴ بیش از دو میلیون رایانه را به خود آلوده کرد.

مای دووم از طریق ایمیل به رایانه ها نفوذ می کرد و به محض آن که کاربر ایمیل حاوی این بدافزار را باز می کرد، خودکار در رایانه او نصب می شد و با دستیابی به نشانی های الکترونیک ذخیره می شد.

سرعت تکثیر این کرم رایانه ای بیش از هر بدافزاری بود که تا کنون شناخته شده و میزان خسارت های ناشی از فعالیت آن، بیش از ۳۸ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

****بدافزار سوبیگ 

ˈسوبیگˈ هم یک کرم رایانه ای و شبیه تروجان ها بود و خود را در سایه پوشش ها و برنامه های دیگر پنهان می کرد. این کرم رایانه ای هم به محض باز شدن ایمیل حاوی آن خود را به نشانی های دیگر ارسال می کرد و به این ترتیب در سال ۲۰۰۳، بیش از دو میلیون رایانه متصل به اینترنت را به خود آلوده کرد.

این بدافزار اینترنتی در فعالیت رایانه های کنترل کننده ترافیک و حمل و نقل در واشنگتن اختلال ایجاد کرد و فعالیت رایانه ای بسیاری از شرکت های تجاری را تحت تاثیر قرار داد که یکی از مهم ترین آنها خطوط هوایی کانادا بود.

خسارت های ناشی از فعالیت این بدافزار اینترنتی بیش از ۳۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

****بدافزار آی لاو یو (I love you ) 

یکی دیگر از بدافزارهای خسارت بار تاریخ اینترنت، بدافزار ˈآی لاو یوˈ بود که در قالب ایمیلی با همین عنوان به قربانیان ارسال می شد.

این بدافزار برای سرقت رمز عبور واژه های دسترسی اینترنتی طراحی شده بود و به محض باز کردن ایمیل، خود را به ۵۰ نشانی اول ثبت شده در آدرس ˈ بوک ویندوز ˈ کاربر ارسال می کرد.

بیش از ۵۰۰ هزار رایانه در سال ۲۰۰۰ به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزیابی شد.

*****بد افزار کد رد 

ˈکد ردˈ یک کرم رایانه ای بود که در سال ۲۰۰۱ رایانه های مجهز به ویندوز ۲۰۰۰ و ویندوز ان تی را هدف قرار داد. این بدافزار اینترنتی، در فعالیت سایت رسمی کاخ سفید اختلال ایجاد کرد و موجب شد بسیاری از سایت های دولتی دیگر در آمریکا، فعالیت خود را برای مدتی متوقف کنند.

این بدافزار اینترنتی به طور اتفاقی ۱۰۰ آی پی اینترنتی را انتخاب می کرد و در میان رایانه های متصل از طریق این آی پی ها، به دنبال رایانه هایی می گشت که به ویندوز مجهز بودند و خود را به آنها منتقل می کرد.

بیش از یک میلیون رایانه در سال ۲۰۰۱ به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار، ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شد.

****بد افزار اسلمر 

پنجمین بدافزار خسارت بار تاریخ اینترنت، کرم اینترنتی ˈاسلمر ˈ است.

این بدافزار اینترنتی، خود را روی بسته های شبکه ای در حال انتقال در اینترنت، بارگذاری می کرد و میزان گسترش آن هر ۸ و نیم ثانیه دو برابر می شد. با این حال مقابله با آن باعث شد که این بدافزار نتواند بیش از ۲۰۰ هزار رایانه را به خود آلوده کند.

در فهرست قربانیان این بدافزار اینترنتی، دستگاه های خودپرداز بانکˈ آو امریکاˈ ، سیستم پاسخگویی خودکار تلفن اورژانس آمریکا در واشنگتن، خطوط هوایی کانتینتال و یک نیروگاه هسته ای در ˈاوهایویˈ آمریکا به چشم می خورد. خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده است.

هم اکنون شرکت های بزرگی در زمینه شناسایی و مقابله با بدافزارهای اینترنتی فعال شده اند و کاربران مجبورند هر ماه مبالغ قابل توجهی را برای امنیت خود در دنیای مجازی بپردازند.


khabareno.com

گردآوری کامپیوتر و تکنولوژی آکاایران