به گزارش آکاایران کوچکترین غفلت و بی احتیاطی ممکن است به از دست دادن تبلت و یا لپ تاپ منجر شود. با گم شدن هریک از این نوع دستگاه ها، احتمال دارد تمامی اطلاعات با ارزش و ذخیره شده در آن ها، به دست سارقان هویت بی افتد؛ پس برای حفظ امنیت لپ تاپ خود به نکات زیر توجه کنید:

۱٫ سپردن لپ تاپ به دیگران
بی توجهی کردن به لپ تاپ و یا دادن آن به افراد دیگر (افراد غریبه) می تواند خطرساز باشد. سعی کنید هیچ وقت لپ تاپ خود را بدون محافظ در جایی قرار ندهید. پدر صورتی که امکان به همراه بردن لپ تاپتان وجود دارد حتما آن را با خود ببرید و یا آن را فقط به اشخاص مطمئن بسپارید.

۲٫ لپ تاپ را روی زمین گذاشتن
در هر جا و در هر مکانی (اتاق کار یا اتاق کنفرانس یا رستورن یا کافی شاپ و …) که هستید لپ تاپ خود را بر روی زمین قرار ندهید، زیرا امکان دارد هنگام خروج آن را فراموش نموده و یا دیگران از غفلت شما سوءاستفاده کرده و آن را بربایند.

برای حفظ امنیت لپ تاپ این کارها را انجام ندهید -آکا

آکاایران: برای حفظ امنیت لپ تاپ این کارها را انجام ندهید

برای حفظ امنیت لپ تاپ این کارها را انجام ندهید

۳٫ لپ تاپ را در ماشین گذاشتن
یکی از کارهایی که باعث سرقت لپ تاپ می شود، این است که لپ تاپ خود را در ماشینتان بگذارید و بروید. در این صورت بستر را برای دزدیده شدت لپ تاپ تان فراهم کرده اید! در صورتی که ناچارید لپ تاپ را داخل ماشین قرار دهید حتما آن را قفل کنید و در جایی بگذارید که در معرض دید نباشد.

۴٫ نگهداری رمز عبور در لپ تاپ یا در کیف آن
یادآوری رمزهای عبور به ویژه رمزهایی که سخت و قوی هستند کار مشکلی است، از سوی دیگر، ذخیره آن در لپ تاپ یا در کیف لپ تاپ همانند جا گذاستن کلید اتومبیلتان است! تا حد ممکن سعی کنید کلمات عبور را در لپ تاپ ذخیره نکنید.

 

حفظ امنیت لپ تاپ,امنیت لپ تاپ,نرم افزار امنیت لپ تاپ